Rekrutacja oraz druki do pobrania

 

ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ I PŁYWANIE KOREKCYJNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

01.09.2017 W GODZ. 15.00- 17.00

04.09.2017 W GODZ. 9.00- 19.00

 

05.09.-08.09.2017 W GODZ. 14.00- 19.00

DZIECI PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE WNIOSKU WYPEŁNIONEGO PRZEZ RODZICÓW BĄDŹ PRAWNYCH OPIEKUNÓW I ZŁOŻONEGO DO 08.09.2017 r. W POKOJU NR 15 W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM.

WNIOSEK