Rekrutacja

Zasady przyjęcia na zajęcia w MOS określa Regulamin rekrutacji, który obowiązuje od 1.03.2016r. opracowany przez Dyrektora MOS, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
Z Regulaminem i obowiązujacymi drukami zapoznać się można szczegółowo zaglądając do BIP  - zakładka
Rekrutacja - nabór kandydatów.
***************************************************************************************************************************
Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Katowicach w miarę posiadanych wolnych miejsc odbywa się również w czasie roku szkolnego. 
 
Osoby zainteresowane, zapraszamy  do kontaktu telefonicznego, lub mailowego.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.