Aktualności

INFORMUJEMY, ŻE ROZPOCZĘLIŚMY PRZYJMOWANIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KOREKCYJNYCH W PRZYSZŁYM ROKU SZKONYM 2018/2019 (dotyczy aktualnych uczestników zajęć korekcyjnych).

DEKLARACJA DO POBRANIA  W ZAKŁADCE REKRUTACJA.

 

INFORMUJEMY, ŻE LEKCJE INSTRUKTAŻOWO- POKAZOWE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 13.01.2018r WG HARMONOGRAMÓW ZAMIESZCZONYCH PONIŻEJ.

HARMONOGRAM LEKCJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

HARMONOGRAM LEKCJI W SOBOTY

 

 

 

ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE NA GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ I PŁYWANIE KOREKCYJNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

01.09.2017 W GODZ. 15.00- 17.00

04.09.2017 W GODZ. 9.00- 19.00

05.09.-08.09.2017 W GODZ. 14.00- 19.00

DZIECI PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE WNIOSKU WYPEŁNIONEGO PRZEZ RODZICÓW BĄDŹ PRAWNYCH OPIEKUNÓW I ZŁOŻONEGO DO 08.09.2017 r. W POKOJU NR 15 W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM.

WNIOSEK

 
 
INFORMUJEMY, ŻE ROZPOCZĘŁY SIĘ LEKCJE INSTRUKTAŻOWO-POKAZOWE DLA RODZICÓW.
SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY PONIŻEJ
 
RADA RODZICÓW USTALIŁA SKŁADKĘ 90 ZŁ
ZA ROK SZKOLNY 2016/2017.
WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:
55 2030 0045 1110 0000 0218 1130 
W TYTULE PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
 

 

WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ TUTAJ LUB OSOBIŚCIE
W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM.