Aktualności

05
04.01.2019
GRATULACJE

Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach składa Panu Tomaszowi MAŚNICY serdeczne gratulacje w związku z ponownym wyborem na Radnego Miasta Katowice oraz z piastowaniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice VIII Kadencji. Jesteśmy dumni, że grono katowickich nauczycieli, a w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego, reprezentuje człowiek o tak wielkim autorytecie i zaufaniu społecznym.

Życząc Panu wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji pozostajemy ze sportowym pozdrowieniem. 
 
Prezes MSZS w Katowicach