Aktualności

Mistrzostwa Katowic Szkół Ponadpodstawowych

w   PŁYWANIU

Termin:                14 listopada 2019r

Miejsce:               Pływalnia Zespołu Szkół i Placówek nr 1 (MOS)

                              Ul. Paderewskiego 46 Katowice

Uczestnicy:          uczennice i uczniowie Szkół Ponadpodstawowych

   rocznik 2000 i młodsi

Weryfikacja dla dziewcząt i chłopców: godz. 8.00 – 8.30

Odprawa techniczna: godz. 8.50 – 9.00

KATEGORIA: DZIEWCZĘTA

Rozgrzewka dziewcząt: godz. 8.30 – 9.00

Rozpoczęcie zawodów: godz. 9.00

Program zawodów:

1.   100 m st. zmiennym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

2.   100 m st. grzbietowym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

3.   100 m st. klasycznym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

4.   100 m st. dowolnym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

5.   50 m st. motylkowym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

6.   50 m st. grzbietowym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

7.   50 m st. klasycznym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

8.   50 m st. dowolnym dziewcząt – 1 zawodniczka z danej szkoły

9.   Sztafeta 8 x 50 m st. dowolnym dziewcząt – 8 zawodniczek

KATEGORIA: CHŁOPCY

Rozgrzewka chłopców: godz. 11.00 – 11.30

Rozpoczęcie zawodów: godz. 11.30

Program zawodów:

1.   100 m st. zmiennym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

2.   100 m st. grzbietowym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

3.   100 m st. klasycznym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

4.   100 m st. dowolnym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

5.   50 m st. motylkowym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

6.   50 m st. grzbietowym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

7.   50 m st. klasycznym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

8.   50 m st. dowolnym chłopców – 1 zawodnik z danej szkoły

             9.    Sztafeta 8 x 50 m st. dowolnym chłopców – 8 zawodników

Regulamin zawodów

 1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP.

 2. Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej i sztafecie.

 3. Szkoła może wystawić reprezentację złożoną z 8 dziewcząt i 8 chłopców.

 4. Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę chłopców i dziewcząt.

 5. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas, rozstawienia zawodników

    w poszczególnych seriach dokona sędzia-kierownik wyścigów

6. Zgłoszenie do zawodów (wg.zał.wzoru),ważne legitymacje szkolne oraz pisemne zgody rodziców (wg.zał.wzoru) na udział w zawodach należy przedstawić podczas weryfikacji w biurze zawodów. Brak tych dokumentów skutkować będzie nie dopuszczeniem do zawodów. Wymienione dokumenty dostarczone do biura zawodów po rozpoczęciu zawodów nie będą brane  pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę również zaświadczenia lekarskie lub zawodnicze książeczki zdrowia jako zamiennik za zgodę rodziców do udziału w zawodach.

 7. Przed każdą konkurencją uczestnik zawodów zgłasza się do sędziego z czytelnie 

     wypełnioną kartą startową (wzór w załączeniu). Karty startowe należy wypełnić dokładnie

     czytelnym pismem. Karty startowe nieczytelne nie będą brane pod uwagę przy

     klasyfikacji.

 8. Trzech najlepszych zawodników zostanie nagrodzonych dyplomami w każdej konkurencji

     indywidualnej (po zakończeniu wyścigów indywidualnych).

 9. Szkoła, której reprezentacja zdobędzie największą ilość punktów otrzyma puchar, który

     zostanie wręczony na uroczystości podsumowującej współzawodnictwo sportowe szkół

     Miasta Katowice za rok szkolny 2019/2020.

10.  Punktację prowadzi się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

11. Punktacja drużynowa:

     Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

          1/konkurencje indywidualne:  Im-17pkt, IIm-15pkt. , IIIm-14pkt., IVm-13pkt…. itd

          2/sztafety:  Im-34pkt, Iim-30pkt, IIIm-28pkt, IVm-26pkt…….itd

12. Drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za

     dany wyścig, jednak nie podlega dyskwalifikacji.

13. Zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu nie zdobywa punktów.

14. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej

     większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd……

Uwagi końcowe

  1. Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach  do 08.11.2019r

                         (E-MAIL: imprezy@zsip1katowice.edu.pl)

      SZKOŁY, KTÓRE NIE POTWIERDZĄ UDZIAŁU W ZAWODACH NIE WEZMĄ W NICH UDZIAŁU!!!!

  1. Rzeczy wartościowe pozostają u Opiekunów (organizator nie ponosi odpowiedzialności)