Aktualności

08
22.11.2018
Uchwała ZM SZS

Na podstawie Śląskiego Systemu Imprez Sportowych Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej pkt V (str. 14) zawartego w Informatorze Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach podjął uchwałę o wykluczeniu z rywalizacji sportowej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty od szczebla zawodów rejonowych szkół, które do dnia 30 listopada 2018 r. nie opłacą rocznej składki członkowskiej. Miasto Katowice w tych rozgrywkach mogą reprezentować tylko szkoły, które wywiązały się tego obowiązku.

Zgodnie z tym zapisem, w przypadku braku takiej wpłaty na zawody zostanie delegowana kolejna szkoła, która spełnia ten warunek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 r.

 

                                                        Włodzimierz Zarodkiewicz

                                     Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego