Aktualności

informacja o godzinach ogólnodostępnych na basenie MOS w roku szkolnym 2019/2020.

-  wtorek         godz. 19.15 - 20.15  - dodatkowa godz. od 11.02.2020 roku  ( NOWA !!)

-  wtorek         godz. 20.15 - 21.15

-  czwartek     godz. 20.00 - 21.00

-  piątek          godz. 20.00 - 21.00

-  sobota         godz.   8.00 -  9.00.

Zajęcia w wodzie trwają 45 minut.

Przypominamy, że uczestników zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń Ratownika WOPR.

Na teren MOS-u wchodzi się przez głowne wejście do Szkoły Podstawowej nr 12.

Tam też na portierni należy uiścić opłatę za korzystanie z pływalni.

Wydruk z kasy fiskalnej (paragon - tzw. bilet) należy okazać Ratownikowi na basenie.

Cena wstępu:

-  bilet normalny    - 10,00 zł

-  bilet ulgowy       -  5,00 zł  ( dzieci i młodzież ucząca się, emeryci i renciści za okazaniem stosownych

                                              legitymacji).

Bierzemy też udział w programie " Nas troje i więcej ".

Zapraszamy!