Aktualności

Informacja o zmianach  godzin ogólnodostępnych na basenie MOS od 2 marca 2020 roku.

-  wtorek:

       -  wycofujemy godz.  19:00  i 20:00 !!!

       -  wprowadzamy    godz. 21:00 - 21:45 ( nowa* )

-  czwartek:

       -  godz. 20:00 - 20:45

       -  wprowadzamy    godz. 21:00 - 21:45   ( nowa* )

 -  piątek:

       -  godz. 20:00 - 20:45

       -  wprowadzamy    godz. 21:00 - 21:45  (nowa* )

-  sobota   -  wycofujemy     godz.   8:00  !!!

* -  obiekt należy opuścic przed godziną 22:00 !!

Zajęcia w wodzie trwają 45 minut.

Przypominamy, że uczestników zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń Ratownika WOPR.

Na teren MOS-u wchodzi się przez głowne wejście do Szkoły Podstawowej nr 12.

Tam też na portierni należy uiścić opłatę za korzystanie z pływalni.

Wydruk z kasy fiskalnej (paragon - tzw. bilet) należy okazać Ratownikowi na basenie.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników zajęć przed wyznaczoną na grafiku godziną nie wolno wchodzic do wody!.

Cena wstępu:

-  bilet normalny    - 10,00 zł

-  bilet ulgowy       -  5,00 zł  ( dzieci i młodzież ucząca się, emeryci i renciści za okazaniem stosownych

                                              legitymacji).

Bierzemy też udział w programie " Nas troje i więcej ".

Zapraszamy!