Aktualności

06
08.09.2019
Dyrekcja przyjmuje

Dyrekcja Zespołu w sprawie skarg, wniosków i zażaleń 

w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje  < otwórz