Aktualności

Pracownicy z uwagi na własne bezpieczeństwo w trakcie remontu opuścili obiekt i sekretariat został właczony do sekretariatu Zespołu.

...................................................................................

Sekretariat Zespołu mieszczący się na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 ( tel. 32 2555036) przyjmuje  zainteresowanych kontaktem bezpośrednim zawsze w środy od godz. 9.oo do 13.oo. przez całe wakacje.