Aktualności

02
08.04.2019
STRAJK

Ważna informacja 

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach

o bezterminowym strajku.

Szanowni Państwo  Rodzice - Opiekunowie uczniów,wychowanków, dzieci                           Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach ( SP 12, MP 55 i MOS)

Dyrektor Zespołu informuje, że od dnia  8.04.2019r. w placówce przeze mnie kierowanej rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli.

W związku z powyższym informuję Państwa,że zajęcia dydaktyczne

nie będą realizowane.

Wszelkie informacje będa przekazywane przez stronę internetową 

i za posrednictwem Rady Rodziców.

 

                                                               Z poważaniem.

                                                                                  Jerzy BAKOWSKI

                                                                           Dyrektor ZSiP1 w Katowicach