Informacja ogólna

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym powstał wielosekcyjny klub sportowy MKS MOS Katowice, który uczestniczy w rozgrywkach ligowych.  

Sekcja koszykówki działa w dwóch strefach:

  • pierwsza to zajecia sportowe dla uczniów SP-12 w ramach klas sportowych-klasy IV,V i VI. Te zajęcia są ujęte w siatce godzin poszczególnych klas.
  • druga to zajęcia pozalekcyjne dla klasI-III szkoły podstawowej (również spoza SP-12) oraz dla klas I-III szkoły gimnazjalnej. Te zajęcia odbywają się w godz. 14.30-17.30 zgodnie z harmonogramem

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i trenerzy posiadajęcy odpowiednie uprawnienia.

Kontakt elektroniczny z sekcją koszykówki pod adresem: mksmoskatowice.koszykowka@gmail.com