Nauczyciele - instruktorzy korektywy

NAUCZYCIELE KOREKCJI WAD POSTAWY CIAŁA

mgr Marzena Kołodziej- nauczyciel dyplomowany,instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor pływania, przewodnicząca pracowni.

mgr Karolina Cholewińska - nauczyciel kontraktowy,instruktor gimnastyki korekcyjnej.

mgr Michał Dej - nauczyciel dyplomowany, magister rehabilitacji ruchowej, instruktor pływania.

mgr Roman Hanusa- nauczyciel dyplomowany,instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor pływania.

mgr Maria Karpińska - nauczyciel dyplomowany, magister rehabilitacji ruchowej, instruktor pływania.

mgr Jadwiga Pucher- v-ce dyrektor MOS K-ce, nauczyciel dyplomowany,instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor pływania.

mgr Ewa Wojdyła- nauczyciel dyplomowany,instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor pływania.