BIP
Zadzwoń: Zadzwoń 32 255 50 36

Podstawa prawna BIP

Ustawa z 6 wrzesnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej   (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)     w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorzadów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.

Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji  obejmującej cały kraj.

Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej  jest strona stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl

MOS w Biuletynie Informacji Publicznej  http://www.mos.katowice.pl/pod... otwarcie strony w nowym oknie