Rekrutacja

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice  Nr 1802/2018 z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach opracował  Regulamin rekrutacji dla placówek Zespołu.
Ponadto  Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 08.02.2018r. powołał Komisję do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół i Placówek  nr 1 w Katowicach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Regulaminem, procedurą naboru kandydatów na zajęcia i obowiązujacymi drukami zapoznać się można szczegółowo zaglądając do BIP  - zakładka   Rekrutacja - nabór kandydatów.
************************************************************************************************************************
Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w ZSiP01  w Katowicach      w miarę posiadanych wolnych miejsc odbywa się również w czasie roku szkolnego. 
 
Osoby zainteresowane, zapraszamy  do kontaktu telefonicznego, lub mailowego.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.